RDZENIÓWKI WYRZUTOWE

System wrzutowy jest typowy dla górnictwa poszukiwawczego oraz badań geologicznych. Dużą zaletą stosowania metody wrzutowej (w stosunku do rdzeniowania konwencjonalnego) jest szybkość wyciągania rdzenia a tym samym oszczędność czasu i pieniędzy. By uzyskać próbkę, wystarczy wyciągnąć rurę zewnętrzną z dna otworu na powierzchnię (poprzez żerdzie). W tym celu używa się specjalnej wciągarki. Rura zewnętrzna oraz koronka przez cały czas pozostają w otworze. Konieczność wyciągnięcia całego aparatu następuje po zakończonej pracy lub w chwili, gdy wymagana jest zmiana koronki.

Typ Ø rury zew. Ø rury wew. Długość
BWL 59.50 [mm] 36.40 [mm] 1,5 / 3 [m]
NWL 75.30 [mm] 47.60 [mm] 1,5 / 3 [m]
HWL 95.60 [mm] 63.50 [mm] 1,5 / 3 [m]
PWL 122.30 [mm] 84.84 [mm] 1,5 / 3 [m]